PLAYER / STAFF

吉永 百々葉
ヨシナガ モモハ
マネージャー

学部・学科 経営学部・経営学科